Důležité - právní náležitosti

JDEME DO TOHO S ODVAHOU

V září jsme se zapojili do projektu S Odvahou od AVPO, z.s. zaměřeného na podporu kompetencí  neziskových organizací s názvem Posilování kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti. Do března 2023 budeme pracovat na cílech, které vzešly v prvním kroku projektu – procesní analýze pod vedením mentora Jana Horkého.

Těšíme se, kam se pod vedením expertů naše organizace posune. Budeme vás o tom průběžně informovat.

Z informací k projektu https://www.avpo.cz/sodvahou

 

Cílem projektu je

  • posílit odpovědné řízení, transparentnost a vnější komunikaci do projektu zapojených  NNO
  • zvýšení zapojení občanů do poslání zapojených NNO
  • zvýšit znalosti a dovednosti pracovníků zapojených NNO

Organizace, které se do projektu zapojí projdou procesní analýzou a následně s podporou mentora, budou zavádět nové postupy a budou čerpat podporu expertů-specialistů v oblastech ve kterých si určí. V průběhu projektu bude možné absolvovat stáže v etablovaných neziskových organizacích, které jsou držiteli značky kvality. Změny, které projekt přinese budou ověřeny závěrečnou procesní analýzou a šetřením mezi účastníky.

Součástí projektu bude 14 kulatých stolů, 2 vzdělávací workshopy, 2 projektové dny (mini konference s workshopy), které jsou určeny neziskovým organizacím (nemusí být zapojené do projektu, nebo být členy AVPO ČR).

#SODVAHOU

#JDEMEDOTOHO