SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA

 • je hluboko v DNA organizace O děti postaráno
 • bylo v našem zorném poli, už když jsme začali s prvními kroužky, bylo tam i u založení Dětského klubu, Uměleckých táborů a v neposlední řadě u vzniku projektu O rodinu postaráno

 • v rámci projektu O RODINU POSTARÁNO jsme přinesli tři oblasti, ve kterých působíme zcela specificky právě na poli slaďování:
  • Poradnu pro rodiny, kde pomáháme rodičům i dětem s jejich starostmi – zdarma, v centru Ivančic – aktuálně nenabíráme nové klienty – děkujeme za pochopení
  • Workshopy, kde budujeme rodičovské kompetence a otevíráme i další témata nejen pro rodiče, ale i pro organizace (úřady, školy, neziskový sektor…) a zaměstnavatele (malé i velké, přednostně z regionu JMK). A když nemáte možnost se dostavit na workshop, můžete si vyzkoušet vzdělávací kvízy – naši novinku. Najdete je tady.
  • Trojstranné dialogy – setkání například formou kulatých stolů, ale i aktivit jako je psaní článků, osvěta a další – kde k jednomu stolu přivedeme zástupce:
    • rodičů, kteří budou ochotní mluvit o překážkách, kterým čelí a na které třeba sami nestačí
    • úřadů a organizací, které nabízí pomoc a podporu, která ale pro rodiče může být často nepřehledná nebo nedostačující
    • firem, protože sladění rodinného a pracovního života je zkrátka mince o dvou stranách, kde jak rodiče, tak zaměstnavatel mají svoje nároky a je potřeba hledat společné cesty

Všechny reportáže z kulatých stolů najdete TADY.

Sledujte nás v Rubrice O rodinu postaráno a na naší FB stránce