Akce, tipy, zajímavosti,  Kulaté stoly,  O rodinu postaráno,  Poradna pro rodiny,  Vzděláváme a slaďujeme

První kulatý stůl na téma Slaďování rodinného a profesního života

O děti postaráno přináší do JMK téma Slaďování rodinného a profesního života

V pátek 5.11.2021 se konal první Kulatý stůl na téma Slaďování rodinného a profesního života. Pořádající organizací byl spolek O děti postaráno z.s., který vyvolal třístranné rozhovory mezi institucemi, zaměstnavateli a rodiči z regionu s nemalým cílem – dostat debatu o slaďování do povědomí a najít konkrétní kroky, které by bylo možné i v krátkodobém horizontu zavést a vytvořit tak malý kousek tolik potřebné změny k lepšímu. 

 

Účastníci z řad institucí, zaměstnavatelů i rodičů

Do debaty se zapojili například zástupce finančního úřadu pro JMK JUDr. David Stančík, zástupkyně jednoho z velkých zaměstnavatelů – Zuzana Novotná z Tesco Stores ČR, ředitelka ivančického SVČ paní Jana Heřmanová i maminka a pracovnice Jihomoravského kraje Veronika Kovács Vospěl. Spolu s účastníky diskutovaly Veronika Senciová, zakladatelka a ředitelka O děti postaráno a Alžběta Axmann, seniorní HR expert dlouhodobě s organizací O děti postaráno spolupracující mimo jiné na otázkách jako metodika rozvoje dětských talentů nebo právě slaďování osobního a rodinného života. 

 

Hlavní problémy, před kterými stojíme

A co na kulatém stole zaznělo? 

Změnu nepřineseme my jako jednotlivci, ale i jednotlivci se mohou zasloužit o šíření důležitých myšlenek a postupnou společenskou změnu, která jako jediná může vyústit ve změnu systémovou. 

Velkým tématem byla debata o tom, že osvěta práv zúčastněných stran je velká, osvěta povinností mnohonásobně menší. Tato neznalost pak často vede k neporozumění mezi organizacemi a zaměstnanci, přitom všichni účastníci se vzácně shodli, že je úžasné, v jaké shodě jsme celou dobu hovořili a že skutečně máme společný cíl. 

K dalším tématům patřily například regulace ze strany státu, fakta o situaci v ČR a srovnání se světem, velmi přínosné byly i zkušenosti přítomných ze zahraničí – mluvilo se o zajímavých faktech z cest do Koreje, na Balkán a Ukrajinu, do Skandinávie i jinam. 

 

Příklady dobré praxe

Protože zásadním cílem setkání bylo přijít s nápady, které by mohly udělat konkrétní změnu, bez velkých výdajů a časové náročnosti skutečně pomoci, posledním tématem byla otázka: S jakými příklady dobré praxe se chcete podělit s ostatními. 

Zaznělo mnoho příkladů. Zuzana Novotná z Tesco Stores ČR mluvila o svojí zkušenosti s mnoha lety u jednoho zaměstnavatele, během kterých ale měla možnost vystřídat různé role mimo jiné i s ohledem na možnosti sladění rodinného a profesního života. JUDr. David Stančík z Finančního úřadu JMK mluvil o aktivní roli otců a v neposlední řadě za naši organizaci mluvila Alžběta Axmann, seniorní HR expert o auditu benefitní struktury, udržování komunikace s rodiči během pauzy představované rodičovskou dovolenou a o tom, jak zvládnout rozhovor s odcházejícím rodičem tak, aby výsledkem byla dlouhodobá spolupráce a nikoli odříznutí odcházející nejčastěji maminky od firmy. 

 

A co bude dál?

Na závěr jsme zmínili, že je možné s organizací O děti postaráno z.s. zůstat v kontaktu skrze naše aktivity online – rodiče například zveme do skupiny na Facebooku s názvem Rozvíjíme talent dětí nebo offline – aktuální kapacita Dětského klubu je téměř vyčerpaná – zbávají dvě místa, na jarní prázdniny připravujeme dětský Umělecký příměstský tábor a rodičům celoročně pomáháme díky úžasné psycholožce Magdaléně Šulákové v Poradně pro rodiny. 

Kulatý stůl je součástí projektu O rodinu postaráno a rozhodně nebyl poslední. Velmi rádi bychom v pravidelných intervalech zvali nové a nové zástupce firem, obcí a institucí a v neposlední řadě také rodičů a pokračovali v debatách tak, aby výsledkem byla postupující společenská změna. Když po každém z kulatých stolů každý z účastníků udělá jeden malý krok, ujdeme společně dlouhou cestu. 

 

 

Alžběta Eli Axmann za O děti postaráno z.s.

 

Článek vyšel v tištěné podobě v Zrcadle, regionálním měsíčníku – http://archiv.zrcadlo.info/2021/11_21.pdf

Pořádající organizací byl spolek O děti postaráno z.s. a jeho projekt O rodinu postaráno. Projekt je podpořený z dotačního programu MPSV Rodina a spolufinancovaný Jihomoravským krajem.

A nakonec přidáváme ještě reportáž Televize Ivančice:

Pro spuštění videa stačí kliknout na obrázek, nebo použijte link zde: https://youtu.be/Hi_gNGfatq0