O rodinu postaráno,  Poradna pro rodiny,  Vzděláváme a slaďujeme

Tréninky pro rodiče 2023

TRÉNINKY RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ

Lektorka: Veronika Senciová

Odborné podklady: Magdaléna Šuláková

Cena: 450 Kč / série a 150 Kč/ individuální trénink, klienti Poradny pro rodiny 50% sleva

Forma: Tréninky se konají v prostorách O děti postaráno na Palackého náměstí 195/8 v Ivančicích vždy od 17:30 do 19:00

Přihlášení: Na konci stránky najdete přihlašovací formulář

Seznam tréninků (popis následuje):

1. trénink:

Jak nastavit hranice ve výchově (leden – březen) – série tří setkání v těchto termínech:

 • 25.1.2023, nebo 15.2.2023
 • 22.2.2023
 • 22.3.2023

2. trénink:

Důležité mezníky v životě dítěte aneb jak zvládnout dospívání dětí (duben – červen) – série tří setkání v těchto termínech:

 • 10.5.2023
 • 24.5.2023
 • 28.6.2023

3. trénink:

Rodič vs. Dítě vs. Technologie (září) – jedno setkání

 • 13.9.2023

4. trénink

Rozdílné názory v rodině aneb je v pořádku, že nejsme ve všem zajedno (říjen – prosinec) – série tří setkání v těchto termínech:

 • 11.10.2023
 • 8.11.2023
 • 13.12.2023

O trénincích pro rodiče – detailní popis

1. Jak nastavit hranice ve výchově (leden – březen)

Rodičovství není snadné a možností se na ně připravit je pomálu. Snažíme se vést děti, vychovávat je a chránit před nebezpečím. Chceme pro ně pohodu, spokojenost a dny bez mráčku, ale dříve či později narazíme na limity takových ideálů a přijde na řadu právě nastavování hranic. Hranice ve výchově jsou důležitým tématem. Na třech setkáních se budeme věnovat tomu, jak hranice nastavujeme, jaké jsou naše požadavky na děti, a jakým způsobem je můžeme vymáhat a udržovat.

Hranicemi ve výchově se budeme zabývat ze dvou perspektiv a to: 

 • jak z perspektivy rodiče, a co já mohu udělat pro dítě
 • tak i z perspektivy dítěte – podíváme se jak dítě vnímá nastavování hranic a jak může na ně reagovat. 

25.1.2023, nebo 15.2.2023 – Úvod do tématu hranice ve výchově aneb jaká je moje zkušenost?

Na prvním setkání se budeme věnovat hranicím ve výchově. V té výchově, kterou jsme sami prošli i v té, kterou nabízíme našim dětem. Budeme si povídat o tom, proč jsou hranice vlastně důležité a jak mohou dětem pomoci zorientovat se v životě od dětství po dospívání. Součástí prvního setkání nebude jen povídání ode mě k vám, ale i vaše sebereflexe – jak jste vy cítili nastavování hranic jako děti a jak se výchovný styl vašich rodičů propisuje do vaší aktuální situace v rodině.

22.2.2023 – Jak nastavit hranice ve výchově a jak je udržovat

Na druhé setkání přijdete nepochybně s hlavou plnou otázek. I díky nim navážeme na setkání předchozí a budeme se věnovat těm oblastem, kde konkrétně chcete a potřebujete nastavit hranice ve své rodině, ve své výchově. Podíváme se, jakým způsobem hranice fungují, a projdeme si možnosti jak je:

 • nastavovat 
 • a udržet.

22.3.2023 – Hranice jako běh na dlouhou trať aneb jak se poučit ze svých chyb

Z druhého setkání budete odcházet s hlavou plnou plánů a na třetí přijdete po první srážce s realitou a svými pokusy. Budete mít za sebou hranice, které se podařilo nastavit a taky ty, kde to na první pokus prostě nevyšlo. To je pochopitelné a i proto je tu třetí setkání. Probereme všechny vaše pokusy, dobré i špatné. Čeká nás rozebírání a sdílení zejména náročných situací, a pokusíme se z nich najít východisko.

2. Důležité mezníky v životě dítěte aneb jak zvládnout dospívání dětí (duben – červen)

Dítě ve vývoji prochází několika kritickými obdobími. Z pohledu dítěte se mění jeho okolí ale mění se i dítě samotné. Každý z vás si vybaví třeba nástup do první třídy, ale podobných mezníků je v životě dítěte vícero.

V téhle sérii setkání se zaměříme právě na tyto důležité mezníky a na to, co dítě pro jejich úspěšné zvládnutí od rodičů potřebuje. Každé setkání věnujeme jednomu vývojovému období.

10.5.2023 – Hurá do školky!

Předškolní období dítěte. Co je důležité pro vývoj dítěte v tomhle období, jakou potřebuje podporu ze strany rodiče a jakou podporu potřebuje rodič. 

24.5.2023 – Základka, aneb kdy přichází ta puberta?

Na druhém setkání se budeme věnovat tématu dětí, které jsou právě na základní škole. Zmapujeme si jejich potřeby, obavy a v neposlední řadě se zaměříme i na rodiče samotné, jak oni mohou prožít začátek a pokračování puberty jejich potomků.

28.6.2023 – Puberta – adolescence, aneb jak to společně přežijeme?

Na posledním setkání se budeme věnovat dětem, které právě prožívají pubertu a zaměříme se na roli rodiče v tomto období. Jakou podporu děti potřebují? Jaké otázky řeší? Jak se mění rodičovská role? Nejen na tyto otázky se pokusíme společně najít odpověď. 

3. Rodič vs. Dítě vs. Technologie (září)

Trénink bude zaměřen na technologie a jak jako rodič s nimi mohu pracovat. Čeké nás nelehké téma prevence kyberšikany a probereme si dopad sociálních sítí a jiných nástrah internetu na děti, nevynecháme ani rizika závislosti na online nástrojích.

13.9.2023

Digitální technologie jsou v dnešní době nedílnou součástí života většiny lidí včetně dětí. Mohou nám v řadě věcí pomáhat, ale zároveň škodit. Trénink bude zaměřený na to, jak jako rodiče se můžeme dívat na digitální technologie, jak můžeme děti provést jejich poznáváním a naučit je je využívat ku prospěchu a ve zdravé míře. 

4. Rozdílné názory v rodině aneb je v pořádku, že nejsme ve všem zajedno (říjen – prosinec)

Tahle série setkání je zaměřena na přijetí odlišných názorů v rodině:

 • Jak si udržet nadhled a odstup od názorů v rodině, se kterými nesouhlasím
 • Otázka fakenews a hoaxů v rodinném prostředí
 • Jak pracovat na tom, abychom přijímali odlišný životní postoj členů rodiny
 • Jak se naučit přeformulovat naučené věty, které v konfliktech a nesouladech používáme

11.10.2023 – Odlišné názory v rodině aneb co dělat během konfliktu

Na prvním setkání se seznámíme s konfliktem jakožto se situací, která má své vlastní zákony. Podíváme se na to, jakou roli hrají emoce a představíme si několik technik, jak se lze pokusit emoce ovládnout a jaký postoj můžeme vůči konfliktu zaujmout.

8.11.2023 – Jak pracovat na formulování svých vlastních názorů a požadavků aneb asertivní komunikace

Druhé setkání věnujeme konkrétním technikám, jak můžeme v rámci konfliktu komunikovat a  jak lze efektivně formulovat své požadavky vůči partnerovi v rozhovoru, ať už je tím partnerem manžel/ka, tchán/tchyně, rodič, prarodič, kamarád/ka… 

13.12.2023 – Extrémní situace, aneb když už jsme v koncích

Poslední setkání věnujeme situacím, kdy jsme v koncích a nevíme, jak dál. Zaměříme se na práci se svými vlastními hranicemi, seznámíme se s frázemi, kterým bychom se měli za každou cenu vyhnout a ukážeme si, jak lze pracovat sám se sebou, když je situace opravdu zoufalá. 

Pro přihlášení prosím vyplňte formulář níže: