Poradna pro rodiny,  Vzděláváme a slaďujeme

Projekt vzdělávání žen před návratem do práce po RD cz/en

Máme velkou radost, že můžeme oznámit úspěch v podobě získání prostředků na projekt s názvem:

Využívání technologií v organizaci O děti postaráno z.s.

ke vzdělávání žen před návratem do práce po rodičovské dovolené

Co nás v jeho rámci čeká?

Budeme ve spolupráci s ÚP digitalizovat pět našich tréninků do podoby, která bude:

  • interaktivní
  • přístupná online 24/7 dle časových možností zájemců
  • bez nutnosti dojíždět na školení
  • nápomocná zejména ženám, které se vrací do práce, určitě v ní ale skvělé tipy a informace najdou i ostatní z vás, kteří hledáte nebo budete hledat práci

Součástí projektu, který trvá od října 2022 do června 2023 je i školení na nástroje pro digitalizaci, uvedení školení do praxe a jejich předání ÚP k využívání. Díky internímu školení budeme  i v budoucnu podobné tréninky moci realizovat nejen pro ženy při návratu do práce, ale i pro děti a jejich rodiče v dalších našich projektech.

Dotaci jsme získali v rámci Active citizens fund – děkujeme za důvěru. / www.activecitizensfund.cz

Za projekt zodpovídá:

Lucie Brudíková, administrativní asistentka/ koordinátorka projektů

+420 799 542 662, kancelar@odetipostarano.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

A project to educate women before returning to work

after PL

We are glad to announce the success of obtaining funds for the project named:

The use of technology in the organization O děti pozárá z.s.

to educate women before returning to work after parental leave

What awaits us within it?

In cooperation with the ÚP, we will digitize five of our training sessions in a form that will:

  • interactive
  • accessible online 24/7 according to the time availability of interested parties
  • commute to training sessions free of charge
  • especially useful for women who are returning to work, but I’m sure others of you who are looking for or will be looking for work will also find great tips and information in it

The project, which lasts from October 2022 to June 2023, also includes training on digitalization tools, putting the training into practice and handing it over to the Ú for use. Thanks to internal training, we will be able to use similar trainings in the future not only for women when they return to work, but also for children and their parents in our other projects.

We received the subsidy as part of the Active Citizens Fund – thank you for your trust / www.activecitizensfund.cz/en/

Responsible for the project:

Lucie Brudíková, administrative assistant/project coordinator

+420 799 542 662, kancelar@odetipostarano.cz

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.