Akce, tipy, zajímavosti,  O rodinu postaráno,  Rapotice,  Vzděláváme a slaďujeme

Rodičovská setkávání s psycholožkou – program na červenec a srpen 2024

Rodičovská setkávání s psycholožkou je skupinová aktivita zaměřená na témata, která trápí rodiče malých i velkých dětí. Je určena všem rodičům, kteří potřebují podpořit ve své rodičovské roli a mají chuť sdílet své zkušenosti ve skupině dalších rodičů. Každé setkání je zaměřené na jiné téma, ke kterému má provázející psycholožka připravené aktivity vedoucí k zamyšlení, ukázání dalšího úhlu pohledu a vždy zůstává i prostor na vzájemnou diskuzi a dotazy.

Aktivita se koná v KOMUNITNÍM CENTRU RAPOTICE pravidelně každý čtvrtek:

  • v sudé týdny v odpoledních hodinách od 15:30 do 17:30 
  • v liché týdny v dopoledních hodinách od 10:00 do 12:00.

Jednotlivá témata a termíny najdete v následujícím seznamu. Níže na stránce naleznete přihlašovací formulář. 

V létě se zaměříme na naše vztahy. Primárně na vztah k sobě samému, pak také na vztah k partnerovi, a v neposlední řadě k našim rodičům. Zaměříme se na introspekci a zkoumání sebe sama pomocí připravených tematických aktivit a společného sdílení.

Setkávání jsou pro vás zdarma.

Součástí prostor je hrací koutek, pokud byste potřebovali přijít s dětmi.

1. VZTAH K RODIČŮM A KOŘENY V NAŠÍ PŮVODNÍ RODINĚ

4.7.2024 dopoledne a 11.7.2024 odpoledne

Toto setkání se zaměří na hlubší porozumění vztahům s našimi rodiči a vlivu původní rodiny na náš život a naši výchovu. Budeme zkoumat, jak naše dětství a rodinné zážitky formují naši osobnost a ovlivňují současné vztahy. Budeme diskutovat o tom, jak bychom mohli lépe porozumět rodinné dynamice a zpracovat minulá zranění. Důležitou součástí bude také nastavení a udržování vlastních hranic ve vztazích, což je klíčové pro zdravou interakci s našimi blízkými. Přijďte získat nástroje a poznatky, které vám pomohou pochopit vaše rodinné kořeny a využít toto pochopení k osobnímu růstu.

2. VZTAH SAMA/SÁM K SOBĚ

18.7.2024 dopoledne a 25.7.2024 odpoledne

Na tomto setkání se zaměříme na prozkoumání vztahu k sobě samým. Zjistíme, jak lépe porozumět svým potřebám, emocím a hodnotám, a jak se k sobě chovat s větší laskavostí a respektem. Budeme se věnovat technikám sebepéče a sebereflexe, které mohou přispět k vyššímu sebevědomí a vnitřnímu klidu. Přijďte se naučit, jak vybudovat pevný a pozitivní vztah k sobě, který bude klíčem k harmonii a spokojenosti v každodenním životě.

3. VZTAH K PARTNEROVI/CE A KOMUNIKACE V PARTNERSTVÍ

15.8.2024 dopoledne a 22.8.2024 odpoledne

Všichni bychom rádi žili ve spokojeném a klidném partnerském vztahu, jak toho ale docílit, zvláště s malými dětmi doma? Pojďme se zaměřit na posílení vztahu s vaším partnerem prostřednictvím funkční komunikace. Prozkoumáme, jak lépe porozumět potřebám a emocím druhého, jak sdílet své vlastní pocity a myšlenky otevřeně a upřímně, a jak řešit konflikty konstruktivním způsobem. Budeme se věnovat technikám, které mohou zlepšit vzájemné porozumění, důvěru a intimitu ve vztahu. Přijďte se naučit, jak se bavit o těžkých tématech bez přemíry stresu a jak ve vztahu lépe ustát i ta náročnější období.

 

PŘIHLÁŠENÍ


 

DÁVÁ VÁM NAŠE PRÁCE SMYSL?
PODPOŘTE NÁS.

1. VEŘEJNÁ SBÍRKA

Účelem veřejné sbírky je Podpora činnosti organizace O děti postaráno z.s.

Přispět do veřejné sbírky můžete převodem na sbírkový účet nebo osobně do zapečetěných pokladniček s označením veřejné sbírky a názvem organizace.

Číslo sbírkového účtu vedeného u Fio banky, a.s.: 2902483338/2010

Sbírka je povolena Krajem Vysočina od 15. dubna 2022 na dobu neurčitou pod číslem jednacím KUJI 29095/2023, OE 13/2023.

Pro rychlou platbu si vyberte QR kód v libovolné hodnotě:

100 Kč – darovat – QR platba

500 Kč – darovat – QR platba

1.000 Kč – darovat – QR platba
O dalších možnostech podpory se dozvíte více zde.