Akce, tipy, zajímavosti,  O rodinu postaráno,  Vzděláváme a slaďujeme

ŠKOLA RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ

Návod k lepšímu rodičovství: Škola rodičovských kompetencí

Rodičovství je jednou z nejdůležitějších a nejodpovědnějších rolí, kterou může člověk v životě přijmout. S příchodem dětí se s ním však může objevit celá řada otázek, výzev a nejistot. Jak správně vychovávat dítě? Jak mu poskytnout oporu a podporu v jeho vývoji? Jak efektivně řešit konflikty a nastavit hranice? Na tyto a mnohé další otázky nabízí odpovědi Škola rodičovských kompetencí.

Škola rodičovských kompetencí je tu pro všechny rodiče, kteří hledají odborný pohled na témata výchovy a rodinného soužití. V roce 2024 přinášíme témata jako řešení konfliktů v rodině, hranice ve výchově a tresty a pochvaly ve výchově. Kurzy jsou vypracované psycholožkou a vedené odbornými lektory.

Každé téma je rozděleno do čtyř setkání vždy v úterý odpoledne jednou za 14 dní na hodinu a půl. Na závěr všech kurzů proběhne bousové setkání všech absolventů.

Každé setkání nabídne k danému tématu informace o hlavních principech, jak může přispět k lepšímu rodinnému prostředí a celkovému rozvoji dítěte. Dále se zaměříme na konkrétní příklady praktik, které rodičům pomáhají posilovat jejich rodičovské dovednosti a zlepšovat komunikaci v rodině.

Připojte se k nám na cestě k lepšímu rodičovství a objevte sílu a radost, které může kvalitní vztah s vašimi dětmi přinést do vašeho života.

CENA: 450 Kč/ téma, u objednávky celé Školy rodičovských kompetencí 1200 Kč/ všechna témataklienti Poradny pro rodiny 50% sleva

FORMA: Tréninky se konají v prostorách O děti postaráno na Palackého náměstí 195/8 v Ivančicích vždy od 16:30 do 18:00

PŘIHLÁŠENÍ: Na konci stránky najdete přihlašovací formulář

 • 1. téma – Rozdílné názory v rodině aneb je v pořádku, že nejsme ve všem za jedno

Tahle série setkání je zaměřena na přijetí odlišných názorů v rodině:

 • Jak si udržet nadhled a odstup od názorů v rodině, se kterými nesouhlasím
 • Otázka fake news a hoaxů v rodinném prostředí
 • Jak pracovat na tom, abychom přijímali odlišný životní postoj členů rodiny
 • Jak se naučit přeformulovat naučené věty, které v konfliktech a nesouladech používáme

19.3. – Odlišné názory v rodině aneb co dělat během konfliktu

Na prvním setkání se seznámíme s konfliktem jakožto se situací, která má své vlastní zákony. Podíváme se na to, jakou roli hrají emoce a představíme si několik technik, jak se lze pokusit emoce ovládnout a jaký postoj můžeme vůči konfliktu zaujmout.

2.4. – Jak pracovat na formulování svých vlastních názorů a požadavků aneb asertivní komunikace

Druhé setkání věnujeme konkrétním technikám, jak můžeme v rámci konfliktu komunikovat a  jak lze efektivně formulovat své požadavky vůči partnerovi v rozhovoru, ať už je tím partnerem manžel/ka, tchán/tchyně, rodič, prarodič, kamarád/ka…

16.4. – Extrémní situace, aneb když už jsme v koncích

Třetí setkání věnujeme situacím, kdy jsme v koncích a nevíme, jak dál. Zaměříme se na práci se svými vlastními hranicemi, seznámíme se s frázemi, kterým bychom se měli za každou cenu vyhnout a ukážeme si, jak lze pracovat sám se sebou, když je situace opravdu zoufalá.

30.4. – Shrnutí a náhrady

Nestihli jste některé setkání, nebo už teď víte, že se nemůžete v některém termínu účastnit? Právě proto přidáváme ještě jeden termín ke každému tématu, na kterém společně shrneme celou tréninkovou sérii, procvičíme naučené techniky a doplníme si vše, co vám u předchozích tréninků uniklo.

 • 2. téma – Jak nastavit hranice ve výchově

Rodičovství není snadné a možností se na ně připravit je pomálu. Snažíme se vést děti, vychovávat je a chránit před nebezpečím. Chceme pro ně pohodu, spokojenost a dny bez mráčku, ale dříve či později narazíme na limity takových ideálů a přijde na řadu právě nastavování hranic. Hranice ve výchově jsou důležitým tématem. Na třech setkáních se budeme věnovat tomu, jak hranice nastavujeme, jaké jsou naše požadavky na děti, a jakým způsobem je můžeme vymáhat a udržovat.

Hranicemi ve výchově se budeme zabývat ze dvou perspektiv a to: 

 • jak z perspektivy rodiče, a co já mohu udělat pro dítě
 • tak i z perspektivy dítěte – podíváme se jak dítě vnímá nastavování hranic a jak může na ně reagovat. 

14.5. – Úvod do tématu hranice ve výchově aneb jaká je moje zkušenost?

Na prvním setkání se budeme věnovat hranicím ve výchově. V té výchově, kterou jsme sami prošli i v té, kterou nabízíme našim dětem. Budeme si povídat o tom, proč jsou hranice vlastně důležité a jak mohou dětem pomoci zorientovat se v životě od dětství po dospívání. Součástí prvního setkání nebude jen povídání ode mě k vám, ale i vaše sebereflexe – jak

jste vy cítili nastavování hranic jako děti a jak se výchovný styl vašich rodičů propisuje do vaší aktuální situace v rodině.

28.5. – Jak nastavit hranice ve výchově a jak je udržovat

Na druhé setkání přijdete nepochybně s hlavou plnou otázek. I díky nim navážeme na setkání předchozí a budeme se věnovat těm oblastem, kde konkrétně chcete a potřebujete nastavit hranice ve své rodině, ve své výchově. Podíváme se, jakým způsobem hranice fungují, a projdeme si možnosti jak je:

 • nastavovat 
 • a udržet.

11.6. – Hranice jako běh na dlouhou trať aneb jak se poučit ze svých chyb

Z druhého setkání budete odcházet s hlavou plnou plánů a na třetí přijdete po první srážce s realitou a svými pokusy. Budete mít za sebou hranice, které se podařilo nastavit a taky ty, kde to na první pokus prostě nevyšlo. To je pochopitelné a i proto je tu třetí setkání. Probereme všechny vaše pokusy, dobré i špatné. Čeká nás rozebírání a sdílení zejména náročných situací, a pokusíme se z nich najít východisko.

25.6. – Shrnutí

Nestihli jste některé setkání, nebo už teď víte, že se nemůžete v některém termínu účastnit? Právě proto přidáváme ještě jeden termín ke každému tématu, na kterém společně shrneme celou tréninkovou sérii, procvičíme naučené techniky a doplníme si vše, co vám u předchozích tréninků uniklo.

 • 3. téma – Tresty a pochvaly v rodině

Téma trestů a pochval je hodně skloňované. Desítky odborníků se názorově v této oblasti liší, a také nejrůznější výchovné styly nám říkají každý něco jiného. Nebojte se – nebudeme vám váš výchovný styl rozmlouvat.

V této sérii se chceme zaměřit na dítě a jeho chování a prožívání. Vysvětlíme si jaké emoce v dítěti tresty a pochvaly vyvolávají a zaměříme se i na otázku fyzických trestů. Dále se budeme věnovat způsobu formulování našich požadavků směrem k dítěti a samozřejmě nebude chybět spousta praktických příkladů, na kterých si budeme moci naši novou dovednost procvičit.

10.9. – Já a můj pohled na výchovu

Na prvním setkání se podíváme na naši osobní zkušenost s tresty a pochvalami. Seznámíme se s různými typy výchovných stylů a jejich plusy a mínusy a zkusíme identifikovat náš osobní výchovný styl.

24.9. – Proč děti zlobí

Druhé setkání se zaměřuje na dítě a jeho chování a prožívání. Nakoukneme pod pokličku dětského “zlobení” a jaké emoce v něm vyvolávají pochvaly a tresty.

8.10. – Jde to i bez trestů a odměn?

Odměny a tresty – kdy a jak je používat. Jak formulovat naše požadavky směrem k dítěti.

22.10. – Shrnutí a náhrady

Nestihli jste některé setkání, nebo už teď víte, že se nemůžete v některém termínu účastnit? Právě proto přidáváme ještě jeden termín ke každému tématu, na kterém společně shrneme celou tréninkovou sérii, procvičíme naučené techniky a doplníme si vše, co vám u předchozích tréninků uniklo.

BONUS – setkání absolventů – ZÁVĚREČNÉ SDÍLENÍ A PŘEDÁNÍ DIPLOMŮ

5.11. – Společné setkání všech účastníků, sdílení zkušeností a předání certifikátů.

PRO PŘIHLÁŠENÍ VYPLŇTE FORMULÁŘ:


DÁVÁ VÁM NAŠE PRÁCE SMYSL?
PODPOŘTE NÁS.

1. VEŘEJNÁ SBÍRKA

Účelem veřejné sbírky je Podpora činnosti organizace O děti postaráno z.s.

Přispět do veřejné sbírky můžete převodem na sbírkový účet nebo osobně do zapečetěných pokladniček s označením veřejné sbírky a názvem organizace.

Číslo sbírkového účtu vedeného u Fio banky, a.s.: 2902483338/2010

Sbírka je povolena Krajem Vysočina od 15. dubna 2022 na dobu neurčitou pod číslem jednacím KUJI 29095/2023, OE 13/2023.

Pro rychlou platbu si vyberte QR kód v libovolné hodnotě:

100 Kč – darovat – QR platba

500 Kč – darovat – QR platba

1.000 Kč – darovat – QR platba

O dalších možnostech podpory se dozvíte více zde.