Důležité - právní náležitosti

Výroční zpráva 2022

Rok 2022 pro nás byl neuvěřitelně naplněný. I když finančně to byl rok turbulentní, splnili jsme plán, přesunuli se do nových prostor a udrželi jsme všechny služby. Tým fungoval na jedničku, dlouhodobé projekty úspěšně pokračovaly a rostly, nové se postupně přidávaly a jestli můžeme něco s jistotou říci, tak to, že rok 2022 byl návratem k našim kořenům, k důvodům, proč všechny aktivity děláme. Rok 2022 byl rokem, který sice byl plný aktivit s dětmi a pro děti, ale vrátil nás mnohem hlouběji k tématu slaďování rodinného a pracovního života. Ať to bylo díky kulatým stolům, které nás obrovsky posouvají, nebo díky týmu, který sám měl v tomhle roce s vlastním slaďováním plné ruce práce (máme nového člena čerstvě po rodičovské i první týmové miminko) a nebo díky soustředění na digitalizaci našich znalostí do podoby přístupných kvízů. 

Jsme vděční a už když tohle píšeme, tak víme, že jsme položily pevné základy, které už v začátku roku následujícího nesou své plody.

Přijměte pozvání na seznámení s námi a naším rokem 2022.

 

 

Chcete nás podpořit?

    • uvítáme dobrovolnické zapojení odborníků, kteří by nás podpořili v zázemí naší organizace (marketing, právo, IT – správa i programování, administrativa, obchod/fundriasing a další)
    • uvítáme také dobrovolnické zapojení do aktivit s dětmi – máte koníček, který jim chcete ukázat? Působil/a jste jako oddílový/á vedoucí a chcete to znovu oprášit? Nebo jenom chcete změnu ze svého pracovního života? 
    • pomohlo by nám, kdybyste nám darovali věci, které potřebujeme pro náš provoz – zeptejte se nás, co aktuálně hledáme
  • finančně nás můžete podpořit prostřednictvím veřejné sbírky jejíž účelem je Podpora činnosti organizace O děti postaráno z.s., číslo sbírkového účtu vedeného u Fio banky, a.s.: 2902483338/2010, sbírka je povolena Krajem Vysočina od 15. dubna 2022 na dobu neurčitou pod číslem jednacím KUJI 29095/2023, OE 13/2023

Rádi vám vystavíme darovací smlouvu, stačí nám napsat na info@odetipostarano.cz  Na základě přijaté změny mohou dárci z řad fyzických a právnických osob uplatnit za roky 2020 a 2021 zvýhodněný daňový odpis zvýšený ze současných 10% (resp. 15%) na 30%. Snížení daňového základu si tak mohou uplatnit i běžní zaměstnanci ve firmách a dalších institucích. Stačí do účtárny doručit potvrzení o daru a účetní jej zohlední v daňovém přiznání za zaměstnance. Tento benefit lze uplatnit zpětně za rok 2020 i v případech, že dotyčný již daňové přiznání podal – více viz: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=918

DĚKUJEME.