Akce, tipy, zajímavosti,  Vzděláváme a slaďujeme

Workshopy pro žáky základních škol a studenty primy až kvarty osmiletých gymnázií

U jednotlivých workshopů uvádíme základní cenu za jeden workshop, v případě objednávky vícero workshopů v jeden den, je každý další za sníženou cenu 3.200 Kč

1) Strachy a obavy dětí a jak s nimi pracovat

V dnešní době se děti a mladí lidé potkávají s velkým množstvím strachů a obav. Z médií se na ně řítí neuvěřitelné množství informací, které mají často dopad na jejich pocit bezpečí. Náš workshop se zaměřuje na práci se strachem a obavami u dětí a přiměřeně jejich věku jim ukazuje, co jim tyto emoce přináší dobrého, ale taky to, jak se ubránit před jejich negativními dopady.

S dětmi na 1. stupni si ukážeme a prakticky vyzkoušíme techniky, které dětem pomohou vnímat strach jako emoci, se kterou můžou pracovat ve svůj prospěch. Pochopí, že může být pro ně užitečná, ale pokud s ní správně nepracují, jim může i škodit. 

Pro žáky 2. stupně máme připravený program na práci se strachy ale i emocemi obecně. Ukážeme si několik technik, jak lze mapovat emoce, jak je lze zastavit a ovládnout a tím předcházet jejich negativním dopadům. Na téma se zaměříme prostřednictvím her a sebepoznávání. 

Časová dotace: 90 minut

Velikost skupiny: 1 třída, cca 25 účastníků

Pro koho: žáci 1. stupně a 2. stupně ZŠ, studenti primy až kvarty osmiletých gymnázii

Základní cena: 4.000 Kč (plus cestovní náhrady)

Cíle:

Žáci

  • jsou schopni popsat co je strach
  • umí ve zkratce vysvětlit, jak fungují emoce
  • si vybrali jednu z technik, jak zvládat strach, a navrhli, jak ji budou aplikovat do běžného života

2) Psychohygiena pro každý den 

V rámci RVP se setkáváme s tématem duševní hygieny, která v dnešní době může být pro mnoho žáků a studentů nepostradatelná v rámci péče o duševní zdraví. V dnešní době, kdy se na studenty a žáky již několik let řítí samé negativní zprávy, má duševní hygiena ještě větší význam než dříve. Ve workshopu předáme studentům informace o psychohygieně, její užitečnosti a seznámíme se se základními technikami psychohygieny, které mohou využívat v běžném životě.

Časová dotace: 90 minut

Velikost skupiny: 1 třída, cca 25 účastníků

Pro koho: žáci 2. stupeň ZŠ, studenti primy až kvarty osmiletých gymnázii

Základní cena: 4.000 (plus cestovní náhrady)

Cíle:

Žáci 

  • jsou schopni vysvětlit, co je psychohygiena
  • umí vysvětlit, proč je psychohygiena dobrá
  • se seznámili s technikami psychohygieny
  • si vybrali jednu metodu psychohygieny, kterou se pokusí aplikovat do běžného života

LEKTORKY

Bc. Lucie Hamarová, Bc. Maryna Vaki, Mgr. Kateřina Chupíková