Akce, tipy, zajímavosti,  Vzděláváme a slaďujeme

Workshopy pro žáky základních škol a studenty primy až kvarty osmiletých gymnázií

U jednotlivých workshopů uvádíme základní cenu za jeden workshop, v případě objednávky vícero workshopů v jeden den, je každý další za sníženou cenu 3.000 Kč

1) Fotografie na sociálních sítích 

Téma fotografií a focení je v posledních letech mezi dětmi a mladými lidmi stále aktuálnější. Fotografie sebe a svého života si nenechávají jenom pro své blízké, ale sdílí je na různých sociálních sítích s celým světem. Ne každá fotografie je ale k prezentaci vhodná, a ne každá fotografie vznikla tak, jak se jeví. Manipulace s photoshopem a dalšími aplikacemi na úpravu fotografií, fotky zachycující nebezpečné kousky, riskantně zachycené, život ohrožující situace – to vše může stát za snahou o dokonalý snímek, který děti sdílí na sociálních sítích. Často tím ohrožují své zdraví a taky technické vybavení. V rámci workshopu fotografie se chceme dotknout tématu bezpečného focení, a to nejen z hlediska toho co a jak děti vyfotí, ale také z hlediska obsahu a jeho vhodnosti pro zveřejnění na sociální sítě.

Časová dotace: 90 minut

Velikost skupiny: 1 třída, cca 25 účastníků

Pro koho: žáci od 3. třídy ZŠ

Základní cena: 4.000 Kč (plus cestovní náhrady)

Cíle:

Žáci

  • se naučí rozeznávat nebezpečné situace během focení 
  • se seznámí se zásadami zveřejňování fotografií na internetu
  • jsou schopni rozpoznat, kde je hrana kyberšikany

2) Strachy a obavy dětí a jak s nimi pracovat

V dnešní době se děti a mladí lidé potkávají s velkým množstvím strachů a obav. Z médií se na ně řítí neuvěřitelné množství informací, které mají často dopad na jejich pocit bezpečí. Náš workshop se zaměřuje na práci se strachem a obavami u dětí a přiměřeně jejich věku jim ukazuje, co jim tyto emoce přináší dobrého, ale taky to, jak se ubránit před jejich negativními dopady.

S dětmi na 1. stupni si ukážeme a prakticky vyzkoušíme techniky, které dětem pomohou vnímat strach jako emoci, se kterou můžou pracovat ve svůj prospěch. Pochopí, že může být pro ně užitečná, ale pokud s ní správně nepracují, jim může i škodit. Aby se jim strach a obavy lépe zvládaly, společně si vyrobíme “strašidláky”, kterým je budou moci svěřovat a lépe se tak s nimi vyrovnávat.

Pro žáky 2. stupně máme připravený program na práci se strachy ale i emocemi obecně. Ukážeme si několik technik, jak lze mapovat emoce, jak je lze zastavit a ovládnout a tím předcházet jejich negativním dopadům. Na téma se zaměříme prostřednicvím her a sebepoznávání. 

Časová dotace: 90 minut

Velikost skupiny: 1 třída, cca 25 účastníků

Pro koho: žáci 1. stupně a 2. stupně ZŠ, studenti primy až kvarty osmiletých gymnázii

Základní cena: 4.000 Kč (plus cestovní náhrady)

Cíle:

Žáci

  • jsou schopni popsat co je strach
  • umí ve zkratce vysvětlit, jak fungují emoce
  • si vybrali jednu z technik, jak zvládat strach, a navrhli, jak ji budou aplikovat do běžného života

3) Psychohygiena pro každý den 

V rámci RVP se setkáváme s tématem duševní hygieny, která v dnešní době může být pro mnoho žáků a studentů nepostradatelná v rámci péče o duševní zdraví. V dnešní době, kdy se na studenty a žáky již několik let řítí samé negativní zprávy, má duševní hygiena ještě větší význam než dříve. Ve workshopu předáme studentům informace o psychohygieně, její užitečnosti a seznámíme se se základními technikami psychohygieny, které mohou využívat v běžném životě.

Časová dotace: 90 minut

Velikost skupiny: 1 třída, cca 25 účastníků

Pro koho: žáci 2. stupeň ZŠ, studenti primy až kvarty osmiletých gymnázii

Základní cena: 4.000 (plus cestovní náhrady)

Cíle:

Žáci 

  • jsou schopni vysvětlit, co je psychohygiena
  • umí vysvětlit, proč je psychohygiena dobrá
  • se seznámili s technikami psychohygieny
  • si vybrali jednu metodu psychohygieny, kterou se pokusí aplikovat do běžného života

LEKTORKY

Veronika Senciová

Zakladatelka organizace a zkušená lektorka.

Soňa Rousová Hortová

Fotografka s praxí v oblasti lektorování a vedení kurzů od r. 2003, s naší organizací spolupracuje v oblasti práce s rodinami a dětmi již 4 roky. Své nadšení pro fotografii ráda přenáší na děti ve fotokroužku nebo na fototáborech. Největší odměnou pro ni je, když na dětech vidí, jak je čas strávený u našich aktivit baví a jsou šťastné a spokojené.