Akce, tipy, zajímavosti,  Vzděláváme a slaďujeme

První psychická pomoc ve škole, kurz pro pedagogy 27.10.2022

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky základních, středních a uměleckých škol, pedagogy volnočasových aktivit, vychovatele a asistenty pedagoga.

27.10.2022, Zemědělská 2, Ivančice, 

8:30 – 15:30

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin (45 minut). Ve workshopu se střídají teoretické a praktické části. 

Počet účastníků: 8 – 12

Cena: 850 Kč/účastník (v ceně je drobné občerstvení, káva, čaj)

Harmonogram dne:

08:30 začátek 

08:30 – 10:00 první blok

10:00 – 10:15 přestávka

10:15 – 11:45 druhý blok

11:45 – 12:15 přestávka na oběd

12:15 – 13:45 třetí blok

13:45 – 13:50 přestávka

13:50 – 15:30 čtvrtý blok a závěr

V případě zájmu zabezpečíme pro vás obědy.

Obsah: 

 • Co je první psychická pomoc a jaký je rozdíl oproti krizové intervenci
 • Konkrétní situace ve škole při kterých využíváme první psychickou pomoc
 • Vývoj krize
 • Efektivní a neefektivní strategie
 • Panický záchvat a základní pravidla práce s ním
 • Práce se skupinou žáků
 • Komunikace v rámci náročné situace
 • Moje copingové strategie aneb jak se já sám/sama vyrovnávám s krizemi
 • Kazuistiky
 • Nácvik zvládání krizových situací

Poptávkový formulář najdete na konci stránky. Těšíme se na vás.

Pokud vás zajímá víc – níže najdete detailní popis a představení lektorky.

Cíl školení:

Účastníci

 • ví, co je první psychická pomoc a jsou schopni definovat její rozdíly oproti krizové intervenci
 • jsou schopni vyjmenovat náročné situace ve škole, které vyžadují první psychickou pomoc
 • jsou schopni roztřídit a vysvětlit efektivní a neefektivní strategie první pomoci
 • jsou schopni vysvětlit, jak funguje panický záchvat dítěte a jsou schopni navrhnout postup, jak pracovat v této situaci
 • jsou schopni definovat, co v krizové situaci prožívají jednotliví zúčastnění a jsou schopni navrhnout konkrétní strategie práce s jednotlivými skupinami
 • jsou schopni shrnout pravidla komunikace v náročné situaci a sami si vyzkoušeli jejich aplikovaci v rámci nácvikových situací
 • se zamysleli nad svými vlastními copingovými strategiemi a navrhli, jak je aplikovat v profesním životě
 • odchází s plánem jak začít zavádět naučené do praxe

Popis jednotlivých částí:

 • Seznámení se a očekávání od workshopu (aktivní část)

V úvodu proběhne přivítání účastníků a vzájemné představení se. Společně si řekneme témata, o kterých by se účastníci rádi více dozvěděli, popřípadě zmíníme konkrétní situace, které je zajímají. 

 • Co je první psychická pomoc a jaký je rozdíl s krizovou intervencí (teoretická část)

Vyjasnění si rozdílu mezi první psychickou pomocí a krizovou intervencí. Řekneme si, co v dané situaci mohou učitelé/lektoři udělat, a co je již úkolem odborníků. 

 • Konkrétní situace ve škole, při kterých využíváme umění poskytnutí první psychické pomoci, charakteristika náročné (krizové) situace a její průběh (aktivní část)

Po aktivní části se seznámíme s definicí náročné (krizové) situace a povíme si blíže o jejím průběhu.

 • Koncept psychické první pomoci (teoretická část)

Blíže se zaměříme na koncept první psychické pomoci, řekneme si co obsahuje a vysvětlíme si několik základních přístupů, jak můžeme v této oblasti pracovat. 

 • Efektivní a neefektivní strategie (aktivní část)

V návaznosti na aktivitní část si projdeme jednotlivé strategie a společně je aplikujeme do konkrétních situací, se kterými se potkáváme. 

 • Zklidňující techniky – panický záchvat (aktivní část)

Seznámení se s technikami, které zklidní žáka, který potřebuje první psychickou pomoc. Ukážeme si zákonitosti panického záchvatu, který může dítě dostat, a ukážeme si, jak s ním pracovat. Praktický nácvik.

 • Co dělat s ostatními přítomnými žáky (aktivní část)

Zaměříme se na jednotlivé skupiny, které jsou přítomny krizové situaci a společně probereme, co jednotlivé skupiny v daný moment potřebují. 

 • Komunikace v rámci náročné situace (teoretická + aktivní část)

Seznámení se s komunikačními zásadami v krizové situaci a jednotlivé techniky si ukážeme na konkrétních situacích. 

 • Nácvik (aktivní část)

Zaměříme se na praktický nácvik. Zejména si účastníci vyzkouší komunikaci v rámci první psychické pomoci.

 • Jak se postarat během řešení krizové situace žáků sám o sebe, moje copingové strategie (aktivní část)

Já uprostřed cizí krize. Vyjasnění si toho, kde je můj úkol a co mohu poskytnout, vymezení rolí a stanovení hranice. Zaměříme se na pojmy jako je supervize a psychohygiena. 

Seznámíme se s pojmy copingová strategie a pokusíme se nalézt ty, které používáme. Ukážeme si rozdíl mezi copinovou strategií a obranným mechanismem. 

 • Zoufalé situace (teoretická část)

Jak postupovat, když naše ochota naráží na odpor. Kde je zákonná hranice pomoci. 

 • Kazuistiky (aktivní část)

Podíváme se na nejčastější krizové situace ve škole a společně se pokusíme navrhnout způsoby řešení v rámci konceptu první psychické pomoci. K této části můžete před workhopem zaslat popis situace, se kterou jste se potkali a chtěli byste ji probrat na kurzu s účastníky a lektorkou.

 • Závěr

Účastníci si sami určí první z kroků, který zavedou do praxe v nejbližší době. Ukončení workshopu.

LEKTORKA

Mgr.Magdaléna Šuláková

Absolventka oboru Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V organizaci O děti postaráno z.s. působí  na pozici Psycholožky v Poradně pro rodiny a lektorky tréninků rodičovských kompetencí od roku 2021. Své vzdělání si rozšířila ještě o kurz Kompletní krizové intervence a absolvováním Letní trenérské školy. Z minulé praxe ráda vzpomíná na své několikaleté působení v nízkoprahovém klubu a v současnosti ji nejvíce naplňuje práce s dětmi i dospělými na zdokonalování nejrůznějších dovedností hravou formou.